نام و نام خانوادگی:  دکتر مهران کریمی

مدرک تحصیلی:  فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان

مرتبه علمی:  استاد
                                                                                                 
دکتر مهران کریمی

  
نام و ناخانوادگی: مهدی شهریاری

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان

مرتبه علمی:
دانشیار
 
دکتر مهدی شهریاری

 
نام و نام خانوادگی: دکتر سهیلا زارعی فر

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان

مرتبه علمی:
دانشیار
دکتر زارعی فر
  
نام و نام خانوادگی: دکتر سید امید رضا ذکاوت

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان

مرتبه علمی:
دانشیار
دکتر سید امید رضا ذکاوت

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا بردبار

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان

مرتبه علمی: دانشیار
دکتر محمد رضا بردبار
 
نام و نام خانوادگی: دکتر علی رضوانی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی بزرگسالان

مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی رضوانی

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتنبی کریمی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی بزرگسالان

مرتبه علمی:
استاد


نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی دهقانی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی بزرگسالان

مرتبه علمی: استادیارنام و نام خانوادگی: دکتر وجدانی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی بزرگسالان

مرتبه علمی:
استادیار
دکتر وجدانی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر شیرین حقیقت

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی بزرگسالان

مرتبه علمی:
استادیار


نام و نام خانوادگی: دکتر مانی رمزی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان

مرتبه علمی:


نام و نام خانوادگی: دکتر علی امانتی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص عفونی کودکان ، متخصص کودکان و نوزادان

مرتبه علمی: استادیار
دکتر علی امانتی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-14 12:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ