مدیریت : 36323067
فاکس دفتر مدیریت : 36325655
دفتر پرستاری : 36323730
فاکس دفتر پرستاری : 3 - 36323531 داخلی 107
رئیس حسابداری : 36323550
تلفن گویا : 4 - 36323532

                      مرکز تلفن : 4 - 36323731                        
سایر تلفن های داخلی بیمارستان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ