مشاهده تصویر منشور اخلاقی پرستاران

 صبور،مهربان،مودب،بردبار و خوش رفتار باشند

  از نظر ظاهری مرتب،آراسته،و تمیز باشند

  ازمهارت و دانش کافی برخوردار باشند

  باتجربه بوده و بتواند از عهده وظایف محوله برآید

  از فن ارتباطات بهره مند بوده و ارتباط موثر و خوبی با بیمار و همراه بیمار برقرار نماید

  از ابعاد روانشناختی مطلع و با رعایت آنها مراقبت های روحی و عاطفی موثری انجام دهد

  عشق و ایثار را به معنی واقعی بشناسد و بکار بندد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-14 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ