کمیته پیشنهادات
 

 اعضای کمیته پیشنهادات بیمارستان آنکولوژی امیر

رئیس کمیته:

مهندس امیر حسین گنج کریمی (مدیر بیمارستان آنکولوژی امیر)

دبیر کمیته:

زهرا مهرآور (مسئول HIS)

اعضاء کمیته:

زین العابدین روحانی ( معاون مدیر) 

حکیمه خدارحمی ( مدیر پرستاری )

الهام امین ( مسئول بهبود کیفیت )

فرزانه خورموجی ( سوپروایزر آموزشی )

روح اله پناهی ( مددکاری )

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-25 16:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ