کمیته پیشنهادات
 

 اعضای کمیته پیشنهادات بیمارستان آنکولوژی امیر

رئیس کمیته:

 اندیشه جورکش (مدیر بیمارستان آنکولوژی امیر)

دبیر کمیته:

ریحانه شاهین (مسئول آمار)

اعضاء کمیته:

زین العابدین روحانی ( معاون مدیر) 

حکیمه خدارحمی ( مدیر پرستاری )

محمد حسین رضایی ( رئیس حسابداری )

الهام امین ( مسئول بهبود کیفیت )

فرزانه خورموجی ( سوپروایزر آموزشی )

روح اله پناهی ( مددکاری )

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-7 14:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ