آقای مهدی احمدی                                               تلفن داخلی : 511

  رئیس حسابداری مرکزآموزشی درمانی آنکولوژی امیر 

  شرح وظایف رئیس حسابداری 

  نظارت بر وصول درآمدهای نقدی روزانه 

  نظارت و کنترل بر صورتحساب ها ووصول مطالبات موسسات طرف قرارداد 

  ارائه راهکارهای لازم برای افزایش درآمدها و راهکارهایی جهت کاهش هزینه های مصرفی و اموالی 

  بررسی و نظارت بر کلیه دفاتر و ترازنامه های مالی بیمارستان 

  کنترل و نظارت بر نحوه خریدهای بیمارستان و تاکید بر خریدها با نازلترین قیمت و کیفیت بالا 

   درخواست بموقع تنخواه گردان از ذیحسابی 

  درخواست تنخواه گردان های جاری مربوطه به کلیه ردیفهای بودجه 

   پرداخت به موقع مطالبات پرسنل و اطباء با توجه به نقدینگی موجود 
                                                                                                                  back.pngصفحه اصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-14 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ