محمدجعفرشهرامی مهر                                                                           تلفن داخلی : 555

 

  مسئول انبار مرکزی

  شرح وظایف مسئول انبار

  تحویل گرفتن مواد واجناس و لوازم یدکی ودر صورت لزوم توزیع آنها

 راهنمایی باربران جهت قرار دادن کالا ومواد تحویلی در محل های معین

 برداشتن کالا و مواد مورد تقاضای واحد های بیمارستان از روی در خواست مربوطه طبق دستور

  مراقبت در بار گیری انواع کالای خروجی از انبارنظارت مستمرو پیگیری امور مربوط به سیستم

  طبقه بندی کردن انواع کالاها درداخل انبار جهت قرار دادن آنها در محل های مناسب

  صورت برداری از انواع کالا طبق دستور مافوق

 مرا قبت در تحویل گرفتن مواد واجناس و امضا قبوض و فرم ها و صورت جلسه ها ی مربوطه

  تطبیق کالاهای خریداری شده و تحویلی به انبار با نمونه های اصلی

 تعیین محل مناسب جهت انبار کردن انواع کالاها وموادباتوجه به نوع، وزن ،حجم وکثرت مصرف آنها

  ارسال کالاهای صادره پس از حصول اطمینان از صحت قبوض و اسناد

  رسیدگی به موجودی انبار و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش

  صورت برداری از کالای موجود در انبار در فواصل معین

  مراقبت در حفاظت و ایمنی انبار از لحاظ جلوگیری ازفساد و شکستگی و سایر خطرات احتمالی

  ثبت کالای تحویلی ودر یافتی در نرم افزار ودفاتر مربوطه

  تهیه گزارش از وضعیت انبار، فعالیت ها و مشکلات و ارائه به مسئول مربوطه

  انجام سایر اموریکه در حدود وظایف اداری از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

  رعایت اخلاق و شئونات اسلامی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ