آقای روح اله پناهی                                                                                                            تلفن داخلی : 110

 
       مسئول مددکاری بیمارستان آنکولوژی امیر
شرح وظایف مددکاری 
 رعایت ودرنظرداشتن کلیه اصول واهداف مددکاری ازجمله قادرسازی بیماران وهمراهان.رازداری حرفه ای.عدم پیش داوری
مراجعه روزانه به بخش هاجهت بررسی وضعیت بیماران اعم ازمسائل ومشکلات اجتماعی ،اقتصادی،خانوادگی 
برقراری ارتباط باهمراهان بیماران جهت راهنمایی ازنحوه استفاده ازمزایای بیمه ای که تحت پوشش آن هستند، 
تفهیم حقوق بیماران به آنان وهمراهانشان ونیزقوانین موجوددربیمارستان وایجادروحیه سازگاری باقوانین
ایجادروحیه پذیرش بیماری درخودبیماروهمراهانش جهت پیگیری وادامه درمان
تامین هزینه های فرانشیزازطریق افرادخیربه صورت پرداخت وجه درمقابل فیش های مخارج آنان درداخل بیمارستان وتهیه وتنظیم
تامین هزینه های دارویی بیماران صعب العلاج درحدتوان مددکاری ازطریق افرادخیر
هماهنگی باپزشکان معالج،درموردبیمارانی که مشکل روحی وروانی دارندودربخش های مختلف بستری هستند .
جلب کمک های مردمی وارتباط مداوم باافرادخیرونهادهای خیریه دولتی وخصوصی
بررسی وضعیت مالی بیماران وارتباط مداوم باافرادخیرونهادهای خیریه دولتی وخصوصی
بررسی وضعیت مالی بیماران واعلام نظرتخصصی وحل مشکلات پرداخت هزینه درمانی،تخفیف به آنهاباهماهنگی مقام مافوق
مشاوره درایجادارتباط مطلوب وسالم بین بیمار،موسسه،خانواده به منظورحل مشکل آنان
تهیه گزارش نهایی ازوضعیت اقتصادی واجتماعی بیماران وارائه آن به مقام مافوق
مصاحبه وبررسی وضع مهاجران خارجی وارجاع آنان به کمیساریای عالی امورپناهندگان سازمان ملل وپیگیری تادریافت وجه
معرفی بیماران نیازمندبه افرادخیرباهماهنگی مقام مافوق
پیگیری نامه های رسیده ازنهادهای مختلف
ارجاع افرادنیازمندبه موسسات خیریه ازجمله (بنیادامید،موسسه محک،موسسه مهرحضرت فاطمه الزهرا،کمیته امدادامام خمینی (ره))،جمعیت هلال احمر،بهزیستی.
هماهنگی بامددکاران مراکزبیمارستانی درخصوص حل مشکلات بیماران شناخته شده
تهیه وتوزیع سی دی های آموزشی،فیلم،سرگرمی جهت بیماران
بررسی نارسایی ها ومشکلات وارائه گزارش به ریاست ومدیریت مرکز
مشارکت دربرنامه های کنترل وپیشگیری بحران های اجتماعی
کسب خطی مشی کلی درزمینه امورمددکاری ازسرپرست مربوطه وانجام سایروظایف محوله
رعایت شئونات واخلاق اسلامی

 back.png   صفحه اصلی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ