آقای زین العابدین روحانی                                                                                        تلفن داخلی : 104

  مسئول اموراداری

   شرح وظایف مسئول مسئول اموراداری
تهيه شرح وظايف و شرايط احراز پست هاي سازماني با همكاري واحد هاي ذيربط

نظارت و سرپرستی امور اداری بیمارستان برابر مقررات تدوین شده وارزشيابي ساليانه براي كليه كاركنان

اجرای مقررات و ضوابط اداری برای کلیه پرسنل بیمارستان اعم از کادر پزشکی و پیراپزشکی و سایر واحدها

پیش بینی کلیه نیازهای بیمارستان شامل نيروی انسانی و دیگر منابع و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی

آگاهي و انجام امور مختلف كارگزيني از قبيل استخدام،تبديل وضع استخدامي،ترفيع بازنشستگي،تعيين برقراري حقوق بازنشستگي

بيمه و رفاه كارمندان و تهيه پيشنويس احكام انتقال-انتصاب-ترميم حقوق-مرخصي و ماموريت ارتقاء گروه و نظارت بر آن

مكاتبات متفرقه از قبيل گواهي اشتغال به كار به ادارات و سازمان هاي متفرقه و صدور احكام ماموريت آموزشي

ارسال پرونده هاي كاركنان با توجه به اتهامات وارده به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه

تعيين حقوق و مزايا  وجذب نیرو با توجه به نیازسنجی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط احراز و شرح شغل

رازداری در زمینة اطلاعات مالی و اداری تمام کارکنان بیمارستان (مگر در مواردی که براساس استانداردهاو قوانین و مقررات، مجاز شمرده شده اند)

 

وظايف سيستمي:

 همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي

نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي ساليانه آنهاو تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان

شركت در كميته هاي بهبود كيفيت،بحران و بلايا،اصلاح الگوي مصرف اعتباربخشي طرح تكريم ارباب رجوع و كميته پيشنهادات

شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل از ارزيابي ها و مميزي ها

انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

وظايف عمومي:

  رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري

 حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين

  همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثر بخش به مراجعين    

                                                                                                                                                 back.png
صفحه اصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ