خانم زینب امیری                                                                               تلفن داخلی : 616 

 

مسئول واحدرادیولوژی

 شرح وظایف مسئول واحدرادیولوژی 

همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثربخش به مراجعين

         آماده نمودن مراجعین برای رادیوگرافی ورعایت امور حفاظتی در حالت دادن به بیمار به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکس برداری امکان پذیر باشد.

       بررسی وکنترل قسمت های مختلف دستگاه های رادیو گرافی واعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط

ارائه دستور های لازم به بیمار به منظور انجام رادیولوژی                                                               

بررسی وکنترل قسمت های مختلف دستگاه های رادیو گرافی واعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط

راهنمایی و آموزش وکنترل تکنسین های رادیولوژی به هنگام انجام امور فوق الذکر براساس دستورات رادیولوژی

انجام امور مربوط به واحد های رادیو تراپی ،سی تی اسکن ،ام آر آی و پزشکی هسته ای درصورتی که در آینده در بیمارستان راه اندازی گردد.          

مرتب نمودن نسخ بیمه رادیوگرافی وسونوگرافی وتحویل آنها به مسئول مربوطه

بررسی آمار و گزارش اقدامات هفتگی وماهانه وارائه به مسئول  مربوطه

وظايف سيستمي:

همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي

شركت در كميته هاي بهبود كيفيت،بحران و بلايا،اصلاح الگوي مصرف اعتباربخشي و اخلاق پزشكي  

تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان

شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل از ارزيابي ها و مميزي ها

كمك به توسعه بهبود در فعاليت هاي بيمارستان از طريق مشاركت در اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه ، نظام مشاركت و ساير اقدامات بهبود

انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

وظايف عمومي:

رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري

حفظحريمخصوصيواسراربيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين

 همكاري جهت آموزش دانشجويان و كارهاي تحقيقاتي كادر پزشكي و پيرا پزشكي

 همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثربخش به مراجعين
 شرح وظایف مسئول کاردان رادیولوژِی

آماده نمودن و به كارانداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و ساير عوامل فني
كنترل كليد هاي دستگاه راديوگرافي و اقداماتي جهت تهيه لوازم و دارو هاي مورد نياز راديولوژي
همكاري با كارشناس مربوطه در طرح ريزي و انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي با نظارت راديولوژيست واحد مربوطه  
وظايف سيستمي:
همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي
شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل از ارزيابي ها و مميزي ها
كمك به توسعه بهبود در فعاليت هاي بيمارستان از طريق مشاركت در اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه ، نظام مشاركت 
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
وظايف عمومي:
رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري
حفظحريمخصوصيواسراربيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين
همكاري جهت آموزش دانشجويان و كارهاي تحقيقاتي كادر پزشكي و پيرا پزشكي
            همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثربخش به مراجعين
وظايف اختصاصي:
دادن دستورات لازم به بيمار جهت انجام سونو گرافي
آماده نمودن بيمار زير دستگاه راديولوژي به نحوي كه مشاهده عضو بيمار جهت عكس برداري امكان پذير باشد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-19 17:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ