خانم دکترلیدا تازش متخصص دندانپزشکی
آقای دکترسعید فلاح زاده                                                                                  تلفن داخلی : 615

 

  شرح وظایف مسئول دندانپزشکی

  وظايف اختصاصي:

معاينه تشخيص و درمان بيماران در سطح دندانپزشكي عمومي و يا تخصصي مربوطه
تعيين و دستور نوع آزمايش هاي پاراكلينيكي در صورت لزوم
مراقبت در اجراي دستورات دارويي و بهداشتي داده شده و راهنمايي بيماران
تهيه و تنظيم شرح حال بيمار و تغييرات بيماري و اقدام به ايجاد مقاومت در برابر بيماري هاي مربوطه
تهيه وتنظيم برنامه هاي تحقيقاتي در مورد بيماري هاي دهان و ارزشيابي استاندارد هاي دارويي ،مواد دندانپزشكي ،وسايل دندان پزشكي
 
مشاوره با ساير دندانپزشكان و پزشكان در صورت لزوم
نظارت بر اجراي قوانين و ايين نامه هاي مربوط به قانون امور پزشكي و دارويي

 
  وظايف سيستمي:

همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي
شركت در كميته ها بهبود كيفيت،بحران و بلايا،اصلاح الگوي مصرف اعتباربخشي
تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان
شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل از ارزيابي ها و مميزي ها
كمك به توسعه بهبود در فعاليت هاي بيمارستان از طريق مشاركت در اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه ، نظام مشاركت و ساير اقدامات بهبود
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
  وظايف عمومي:

رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري
حفظحريمخصوصيواسراربيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين
همكاري جهت آموزش دانشجويان و كارهاي تحقيقاتي كادر پزشكي و پيرا پزشكي

همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثربخش به مراجعين

   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ