مهندس محمدحسین رجبی                                                                                       تلفن داخلی : 111

 

  مسئول تاسیسات 
 شرح وظایف مسئول تاسیسات

     وظايف اختصاصي:

 انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمان و تاسيسات مركزي بيمارستان  
 تهيه طرح هاي نوسازي قطعات و وسايل مربوط به تاسيسات
 تهيه و تنظيم برنامه و برآورد هزينه مربوط به چگونگي توسعه و تعمير تاسيسات مركزي
 نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب و انتقال وسايل تاسيساتي
 محاسبه و تهيه طرح و براورد قيمت سانترالهاي بزرگ و تاسيسات مركزي 
 آموزش و راهنمايي كاردان ها و تكنسين ها در زمينه نصب و آزمايش و بهرهه برداري و نگهداري از تاسيسات 
 نظارت بر كار شركت ها ي پيمانكار و كنترل و هماهنگي فعاليت هاي مربوطه 
 همكاري با كارشناسان دفتر فني دانشگاه در رابطه با تعمييرات ساختمان بيمارستان و تعيين مشخصات 
 بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت آن 
 ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط (شامل درخواست ها، وقايع غير مترقبه ،حوادث)

    وظايف سيستمي:

 همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي
 نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي ساليانه آنهاشركت در كميته هاي بهبود كيفيت،بحران بلايا
 اصلاح الگوي مصرف اعتباربخشي و عهده دار بودن مسئوليت

 تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان
 شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل از ارزيابي
 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

   وظايف عمومي:
 رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري
 
حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين
 همكاري جهت آموزش دانشجويان و كارهاي تحقيقاتي كادر پزشكي و پيرا پزشكي
 همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثر بخش
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ