• 1403/01/18
  • - تعداد بازدید: 296
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
ثبت اطلاعات خانوار . فوری فوری فوری

مهلت ثبت: 19 / 01 / 1403

 

به استحضار می رساند به پرسنل زیر مجموعه خود اطلاع رسانی نمائید  با توجه به صدور قریب الوقوع احکام حداکثر تا  تاریخ  19 / 01 / 1403 افرادی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خانوار خود اقدام ننموده اند با ورود به سامانه رشد، تکمیل و بروز رسانی اطلاعات خانوار ، تاکیدا ثبت سریال شناسنامه فرد و اطلاعات همسر و فرزندان  در قسمت خدمات الکترونیک ٫در خواست اعلام یا تغییر وضعیت تاهل و اطلاعات خانوادگی نسبت به ثبت اطلاعات خانواده اقدام نمایید  و جهت تائید با  اصل شناسنامه را به کارگزینی مراجعه نمایند. درغیر این صورت سامانه صدور احکام فقل و حکم کارگزینی فرد قابل صدور نمی باشد.

ضمنا آن دسته از کارکنان مجرد و یا ازدواج ننموده اند با ورود در قسمت خدمات الکترونیکی ٫قسمت در خواست اعلام یا وضعیت تاهل نسبت به ثبت نمودن مجرد بودن در سامانه اقدام نمایند.

 

  • گروه خبری :
  • کد خبری : 98821
کلیدواژه