تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی : مهندس فرهاد ناطق                               داخلی : 119

مسئول تجهیزات پزشکی

شرح وظایف مسئول تجهیزات پزشکی

نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی توسط شرکتهای مربوطه

آموزش مستمر نحوه استفاده صحیح از دستگاه به کاربران

نظارت بر صحت انجام سرویس ها و تعمیرات مورد تجهیزات پزشکی واحد

راند دوره ای بخشها و بررسی و پیگیری مشکلات موجود.

ایجاد برنامة مکتوب سرویس ونگهداری دستگا هها از جمله نگهداری پیشگیرانه مطابق با ضوابط مدیریت نگهداشت ادارة کل

ایجاد برنامة کنترل کیفی تجهیزات پزشکی توسط شرکت های دارای صلاحیت مورد تأیید ادارة کل تجهیزات پزشکی

نصب برچسب تاریخ آخرین سرویس دورهای انجام شده و تاریخ سرویس دوره ای بعدی بر روی تمام تجهیزات

اسقاط تجهیزات پزشکی مطابق با ضوابط ابلاغی ادارة کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع

آموزش فنی کاربران برای استفادة صحیح و ایمن دستگاه ها

بازبینی دستگاههایی که پس از انجام تعمیرات به واحد بازگردانده می شود

اقتصادسنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی

نظارت بر نحوه نگهداری و استفاد ه از دستگاههای تجهیزات پزشکی در بخشهای مختلف در واحد

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/20
تعداد بازدید:
34
بیمارستان آموزشی درمانی آنکولوژی امیر
آدرس: شیراز ، فرهنگ شهر ، ایستگاه 11 ، بیمارستان انکولوژی امیر
کدپستی: 7187915998 تلفکس: 36325655-071 تلفن: 4 - 36323532-071  ایمیل: amirhp@sums.ac.ir  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی آنکولوژی امیر می باشد.
Powered by DorsaPortal