دفتر پرستاری
 
خط تماس مستقیم: 36323730


نام و نام خانوادگی: حکمیه خدا رحمی

سمت: مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: 310
نام و نام خانوادگی: فرزانه خورموجی

سمت: 
سوپروایزور آموزشی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: 
333
نام و نام خانوادگی: ساناز عبدالرضاپور

سمت: مسئول
آموزش به بیمار

مدرک تحصیلی: 
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
583
نام و نام خانوادگی: سلیمی مهر انگیز

سمت: 
سوپروایزورکنترل عفونت -دبیر کمیته بهران-رابط اعتبار بخشی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: 
333
نام و نام خانوادگی: کبری قنبری

سمت: سوپروایزور بالینی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی: نعیمه مخلصی

سمت: سوپروایزوربالینی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی: رقیه حسینی

سمت: سوپروایزور بالینی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی: شهرزاد رزمجویی

سمت: سوپروایزور بالینی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد روان شناسی

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی: فرزانه توکلیان

سمت: سوپروایزور بالینی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی: مرضیه محبی

سمت: کارشناس ایمنی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد پرستاری

تلفن داخلی:
108
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/11
تعداد بازدید:
89
بیمارستان آموزشی درمانی آنکولوژی امیر
آدرس: شیراز ، فرهنگ شهر ، ایستگاه 11 ، بیمارستان انکولوژی امیر
کدپستی: 7187915998 تلفکس: 36325655-071 تلفن: 4 - 36323532-071  ایمیل: amirhp@sums.ac.ir  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی آنکولوژی امیر می باشد.
Powered by DorsaPortal