مدد کاری

 

 

مسئول واحد: فاطمه یونس پور

مدرک: کارشناس مددکاری

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۱۰ 

 شماره تماس مستقیم: ۳۶۳۲۴۳۲۷

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه اول

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

- راند کلیه بیماران در بخش های بستری جهت تشخیص بیماران مشکل دار از جمله فاقد دفترچه، بی بضاعت و بلاصاحب؛

- ارجاع بیماران فاقد دفترچه به بیمه سلامت ایرانیان؛

- پیگیری امور مربوط به بیماران بلاصاحب و مزمن با بهزیستی جهت نگهداری آنان در مراکز خاص این بیماران و یا گرفتن خدمات مورد نیاز؛

- هماهنگی با کمیته امداد جهت ارائه خدمات مورد نیاز بیماران بستری مشکل دار؛

- پیگیری امور مربوط به بیمارانی که تابعیت سایر کشورها دارند؛

- هماهنگی جهت کاهش هزینه بیماران مشکل دار با مدیریت بیمارستان و امور خیریه دانشگاه.