تغذیه

 

 

مسئول واحد: لیلا ترابیان

مدرک: کارشناس تغذیه

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۶۱۰

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه اول

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران و انجام مشاوره در صورت لزوم

-تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی و نظارت بر اجرای صحیح