امور اداری

 

 

مسئول واحد: محمود اصغرپور

مدرک: کارشناسی

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۵۰۶

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه سوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام

-تبدیل وضعیت استخدامی، ترخیص، بازنشستگی

-انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان

-برنامه ریزی و سرپرستی امور کارگزینی

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

-اجرای خط مشی تعیین شده