امور حقوقی

 

 

مسئول واحد: سید مصطفی مکارمیان شیرازی

مدرک: کارشناسی

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۲۱۹

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه دوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-شرکت مستمر در دوره های آموزشی و پیگیری سرفصل ها و منابع حقوقی جهت ارتقا دانش حقوقی

-ثبت پرونده های واحد حقوقی در نرم افزار دعاوی

-ارائه مشاوره حقوقی به مراجعین

-جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت پاسخ به مراجع ذیصلاح

-اطلاع از حکم صادره و پیگیری احکام صادره

-پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی از طریق مراجع قضایی دیوان عدالت و مراجع حل اختلاف