تجهیزات پزشکی

 

 

مسئول واحد: مهندس فرهاد ناطق

مدرک: کارشناسی تجهیزات پزشکی

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۱۹

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه دوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-نظارت و خرید تجهیزات پزشکی

-برنامه ریزی و پیگیری کالیبراسیون تجهیزات پزشکی طبق توصیه های سازنده دستگاه

-برنامه ریزی و پیگیری تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات پزشکی

-راند روزانه تجهیزات پزشکی

-نظارت و تایید تعمیرات تجهیزات پزشکی صورت گرفته توسط شرکت

-آموزش چگونگی نگهداری و کار با تجهیزات پزشکی به اپراتور دستگاه

-تهیه و به روز نگه داشتن شناسنامه تجهیزات پزشکی

-شرکت در کلاس های بازآموزی تجهیزات پزشکی

-پیگیری و اولویت بندی پرداخت فاکتورهای شرکت های تجهیزات پزشکی

-تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی با توجه به امکانات موجود در واحدها

-تهیه گزارش هفتگی، سه ماهه و ارسال به مدیریت بیمارستان و اداره تجهیزات پزشکی