روابط عمومی

 

 

مسئول واحد: عاطفه گلستانی

مدرک: کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۲۰۹

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه سوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-گزارش نویسی اخبار و رویدادهای واحد مربوطه، ارسال به روابط عمومی دانشگاه بر اساس اهمیت و فوریت عناوین

-انعکاس برنامه های در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومی دانشگاه قبل از انجام برنامه

-هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه و اخذ مجوز در خصوص هر گونه ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی

-تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت های روابط عمومی با شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

-هماهنگی جهت بازدیدها و سفرهای ریاست محترم دانشگاه، مسئولین روابط عمومی به واحد مربوطه و تهیه گزارش