رسیدگی به شکایات

 

 

مسئول واحد: فاطمه یونس پور

مدرک: کارشناس مددکاری

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۱۰ شماره تماس مستقیم: ۳۶۳۲۴۳۲۷

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه اول

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-پیگیری امور بیماران بلاصاحب

-پیگیری امور بیماران در امور مالی

-ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران

-مراجعه حضوری به بخش های بیمارستان با هدف موردیابی